top of page

Ubytovací řád

Skalní chata Valentýna je takovým naším dalším dítětem, makali jsme na ní vlastníma rukama a proto Vás prosíme

o dodržování pravidel a opatrnosti, ať může chatička sloužit

i dalším hostům.

Děkujeme.

final-1.jpg

Ubytování hostů 

 • Po příchodu předloží hosté ubytovateli svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Od ubytovatele obdrží klíč k objektu a potřebné informace související s pobytem. 

 • Příjezd je možný v den začátku pobytu od 15.00 hod., v den ukončení pobytu hosté uvolní objekt nejpozději do 11:00 hod. a klíče odevzdají ubytovateli, který provede zběžnou kontrolu ubytovacího zařízení. Po předchozí dohodě jsou i jiné možnosti možné. Hosté, z důvodu odlehlosti objektu, dají 30 minut před příjezdem vědět zprávou ubytovateli o svém příjezdu. 

 • Z důvodu časové náročnosti přípravy objektu dalším hostům je nutné dodržet čas odjezdu, pokud se hosté a ubytovatel nedomluví jinak. 

 • U chaty je hostům k dispozici parkovací místo pro 1-2 osobní vozidla. Za případnou krádež nebo poškození auta nenese ubytovatel žádnou odpovědnost. 

 • Ubytování domácích mazlíčků není bez předchozí domluvy možné, porušení této podmínky je pod případnou pokutou.
   

Práva a povinnosti ubytovaných hostů 

 • Do vnitřních prostor chaty je vstup pouze po přezutí do domácí obuvi. U prostoru schodiště je umístěna skřínka na obuv a věšák na venkovní oblečení. 

 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele. 

 • V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. hosté dodržují noční klid 

 • Z bezpečnostních důvodů není ubytování vhodné pro děti. Ubytování dětí je možné pouze po předchozí domluvě, za odsouhlasených podmínek.

 • V prostorách chaty není možné bez souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Platí přísný zákaz pohybu za bezpečnostní zábradlí.

 • Hosté jsou povinni případné závady neprodleně v den odjezdu oznámit ubytovateli. Pokud dojde během pobytu k poškození objektu či jiného zařízení chaty z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši. Při ztrátě klíčů host plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků. 

 • Hosté jsou povinni dodržovat obsluhu toalety, jejíž součástí je přečerpávací nádrž, dle pokytů a upozornění ubytovatelem.

 • Při odchodu z objektu jsou hosté povinni uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzavřít okna a vypnout saunu!

Bezpečnostní opatření

 • V celé chatě platí přísný zákaz kouření. 

 • Hosté jsou povinni chovat se na pokojích i v ostatních prostorách chaty tak, aby nevznikl požár nebo poškození technického zařízení a vybavení chaty. 

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů. 

 • Hosté jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. 

 • Hosté předávají chatu v uklizeném stavu, v pořádku a o případných škodách informují. 

Přejeme Vám příjemný pobyt

Skalní chata Valentýna

bottom of page